Bao đựng thẻ trong suốt

 

Có 2 loại : NGANG & DỌC

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)