Giấy các loại

Giấy bìa vàng A4

Giấy bìa vàng A4

Giấy bìa vàng A4

46,000 đ

Giấy thủ công

Giấy thủ công

Giấy màu thủ công - có kể caro mặt sau ,

2,500 đ

Giấy khổ A0

Giấy khổ A0

Giấy khổ A0 . Loại định lượng 70

3,000 đ

Giấy decan A4

Giấy decan A4

Giấy decan A4 Có loại đế xanh & vàng

65,500 đ