Giấy bìa vàng A4


Có loại xanh & vàng
 

Phù hợp với tát cả các loại máy in và photo

1 xấp = 100 tờ

 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)