GIẤY KHỔ A0 


GIÁ BÁN : 3.000 / Tờ / Định lượng 70
 
 
Bán cả cuộn 100 tờ
 
Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)