Gim bấm KW cỡ nhỏ 

 

Tiết kiệm hơn với Gim bấm KW

Chỉ 3.200 / 1 hộp nhỏ  &  58.500 / 1 hộp chứa 20 hộp nhỏMỗi hộp nhỏ gồm 20 thanh gim .
 

 
Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)