Ruột bút 0,5mm

 

 

Mực đẹp , ra đều , phù hơp với các mẫu bút nước 0.5mm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)