Bìa / File kẹp tài liệu rút gáy A4

 
 
 

Có thể kẹp đến 120 trang tài liệu A4 bên trong

 

Một sản phẩm tiện ích trong công việc và học tập 

      

Giúp tài liệu của bạn luôn ngăn nắp , tránh thất lạc , quăn , rách..v.v.. 

  • Chất liệu nhựa trong suốt
  • Màu sắc và kiểu dáng rất sinh động   

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)