📚 Giấy kiểm tra - dùng cho học sinh cấp 1,2,3 loại kẻ ngang và kẻ oly. 

 

💰Giá lẻ 35k / 1 túi trong có 5 tệp - mỗi tệp 10 tờ đúp

 

💰Giá sỉ 30k / Mua 10 túi trở lên

 

2tr5 / thùng 100 túi 

 
Kích thước chuẩn : 175 x250mm

 

 

Giấy chất lượng cao định lượng 80

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)