Giấy note vàng vuông

7,6 x 7.6cm

100 tờ 1 tập

6.000

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)