Sổ giáo án 120 Trang

Giá bán: 12,900 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: vppgiatot.net
120 trang khổ A4
 Sổ giáo án 120 Trang 
 
Giá 12.900 / quyển
 
Khổ A4 - tương đương 20 x 24cm 
 
Giấy Bãi Bằng có độ trắng cao - Dòng kẻ to rõ ràng